O Festivalu

Treći festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održava se 17. svibnja 2013. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Festival okuplja predstavnike baštinskih ustanova te sve zainteresirane za digitalizaciju kulturne i znanstvene baštine.

Svrha je Festivala hrvatskih digitalizacijskih projekata predstaviti projekte digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u hrvatskim baštinskim ustanovama te razmijeniti iskustva i znanja iz područja digitalizacije, primjene normi, korištenja informacijskih tehnologija, provođenja nacionalnog programa digitalizacije te osiguranja bolje dostupnosti podataka o digitaliziranoj građi. Na Festivalu bit će predstavljeni projekti digitalizacije knjižne, vizualne i arhivske građe, a poseban će naglasak biti stavljen na projekte digitalizacije zavičajne građe. Uvodna će predavanja govoriti o edukaciji za digitalizaciju te pitanjima organizacije poslova digitalizacije.
©Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2013. Sva prava pridržana.
Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111