Programski odbor

Karolina Holub

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec

dr. sc. Tatijana Petrić (predsjednica)

Renata Petrušić

Jasenka Zajec