ODBORI

Programski odbor

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Tatijana Petrić, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

 

Organizacijski odbor

Iva Adžaga

Karolina Holub

Matilda Justinić

Anita Marin

Dragana Koljenik

Renata Petrušić (predsjednica)

Maja Priselac