Impresum

Uredništvo:
Breza Šalamon-Cindori, Renata Petrušić

Webmaster:
Siniša Sambolić, Filip Lončar

Izrada logotipa i zaglavlja:
Goran Hasanec

Nakladnik:
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Za nakladnika:
Dunja Seiter-Šverko, prof.

Organizatori