Program

Seminarska dvorana, polukat,
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

10. travnja 2014.
Četvrti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

08:00-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:15 Otvaranje Festivala i pozdravni govor

Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

09:15-10:30 Nikola Ljubešić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti):
Upotreba jezičnih tehnologija u digitalizaciji teksta i njegovoj daljnjoj obradi

Danijela Getliher (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Identifikatori za digitaliziranu građu: ISSN, ISBN, ISMN

Sofija Klarin Zadravec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Korištenje knjižničnih podataka za donošenje odluka u procesu digitalizacije građe

Andreja Silić-Švonja (Gradska knjižnica Rijeka):
SVeVID – digitalna knjižnica Gradske knjižnice Rijeka: iskustvo i izazovi

10:30-11:00 Stanka za kavu
11:00-13:00 Ilija Grgić, Mira Miletić Drder (Državna geodetska uprava; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Digitalizacija građe Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK u funkciji određivanja granične crte Republike Hrvatske

Davor Merkaš (Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb):
Projekt digitalizacije notnih zapisa hrvatskih skladatelja Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb

Lidija Bajuk, Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku):
Online izložba: O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje

Tatjana Mihalić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Zvuci prošlosti: projekt digitalizacije gramofonskih ploča na 78 okretaja u minuti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Vilena Vrbanić, Lucija Konfic (Odsjek za povijest hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti):
Digitalizirana građa Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

13:00-14:00 Stanka za ručak
14:00-15:30 Radovan Vrana (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti):
Digitalni repozitoriji i stvaranje informacijske infrastrukture

Marica Čunčić (Staroslavenski institut):
Digitalizacija građe Staroslavenskoga instituta

Vesna Čučić, Paula Raguž (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik):
Projekti digitalizacije u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku: jučer, danas, sutra

Nada Topić (Gradska knjižnica Solin):
Digitalizirana zavičajna zbirka Salonitana

Filip Grgić, Marin Martinić Jerčić (Institut za filozofiju):
Digitalizacija i mrežno predstavljanje hrvatske filozofske baštine

15:30-16:00 Stanka za kavu
16:00-16:30 Predstavljanje posterskih izlaganja
16:30-18:00 Cvijeta Kraus, Irina Starčević Stančić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža):
Projekt digitalizacije izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Hrvoje Gržina (Hrvatski državni arhiv):
Prolegomena digitalizaciji negativa na staklu

Indira Šamec Flaschar (Strossmayerova galerija starih majstora
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti):
„Schneiderov fotografijski arhiv“ – digitalizacija „vizualne memorije“ hrvatske povijesno-umjetničke spomeničke baštine

Jelena Balog Vojak, Zdenka Šinkić (Hrvatski povijesni muzej):
Projekt digitalizacije hemeroteke Hrvatskog povijesnog muzeja

Dubravka Petek (Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica):
Priznanja zagrebačkih društava

Anita Marin, Sonja Martinović, Matilda Hraste, Siniša Sambolić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Virtualna izložba Zbirke Antun Gustav Matoš

18:30 Koktel

11. travnja 2014.
Dan Europeane

09:00 – 10:00 Obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
09:30 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 10:15 Pozdravni govori

Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Aleksandra Uzelac, voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose

10:15 – 10:45 Tamara Perišić, pomoćnica ministrice kulture Republike Hrvatske
Nacionalni agregator
10:45 – 12:15 Europeana – od portala do platforme
10:45 – 11:15 Joris Pekel (Zaklada Europeana, koordinator za kulturnu baštinu):
Europeana – kultura dostupna svima
11:15 – 11:45 Ad Pollé (Zaklada Europeana, viši koordinator za projekte vezane za sadržaje korisnika i voditelj projekta Europeana 1914.-1918.):
Od rata do interneta: Europeana 1914.-1918.
11:45 – 12:15 Frank Thinnes (Luksemburška agencija za kulturnu djelatnost):
Projekt Europeana Creative: korištenje sadržaja u otvorenom pristupu
12:15 – 12:30 Stanka
12:30 – 13:30 Hrvatska iskustva s Europeanom: koristi i prepreke u suradnji

Sudjeluju:
Aleksandra Uzelac, Institut za razvoj i međunarodne odnose
Vedrana Juričić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tihomir Pleše, Hrvatski državni arhiv
Vesna Lovrić Plantić, Muzej za umjetnost i obrt
Andreja Silić Švonja, Gradska knjižnica Rijeka
Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

13:30 – 14:30 Stanka za ručak
14:30 – 16:00 Radionice
14:30 – 16:00 Autorska prava i licence – kako odabrati odgovarajuću licencu?
Joris Pekel, Zaklada Europeana, koordinator za kulturnu baštinu
14:30 – 16:00 Europeana, sadržaji korisnika i vi – kampanja javnog prikupljanja sadržaja hrvatskih građana u sklopu projekta Europeana 1914.-1918.
Ad Pollé, Zaklada Europeana, viši koordinator za projekte vezane za sadržaje korisnika i voditelj projekta Europeana 1914.-1918.

Posterska izlaganja

Ivan Čondić (Arheološki muzej Zadar): Zbirka Snjegovoj

Marija Lazanja Dušević (Muzej grada Rijeke): Digitalizacija i produkcija glazbenih zapisa

Silvio Lebinac, Josip Šebalj (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Digitalizacija unikata hrvatskih novina 19. stoljeća

Robert Maršić (Arheološki muzej Zadar): Digitalizacija fonda negativa arheološkog muzeja Zadar

Mira Miletić Drder (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Digitalizacija kartografske građe

Marijana Špoljarić, Inge Majlinger Tanocki, Ljiljana Krpeljević (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek): Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka

Tihomir Tutek (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka): Zbirka Croatia Line

Organizatori