Organizacijski odbor

Renata Petrušić (predsjednica)

Matilda Hraste

Nela Marasović

Anita Marin