Program

Seminarska dvorana, polukat,
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ponedjeljak, 20. travnja 2015.

08:00-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:15 Otvaranje Festivala i pozdravni govori

Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Tamara Perišić, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvoje Stančić, Hrvatsko arhivističko društvo

09:15-10:45 Marijana Tomić (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru):
Digitalna humanistika kao izazov: promjena paradigme istraživanja u humanistici i praksa digitalizacije

Boris Bosančić (Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku):
Postupak označivanja teksta u projektima digitalizacije stare građe za potrebe znanstvenoistraživačkog rada

Marijana Tomić, Mario Essert (Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru; Katedra za strojarsku automatiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje):
Mogućnosti istraživanja stare i rijetke građe pomoću računalnog programa DocMark

10:45-11:15 Stanka za kavu
11:15-12:30 Mikica Maštrović (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Umjetnost multioriginala: od drvoreza do računalne grafike

Željka Salopek (Zbirka za klasičnu filologiju Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Pet godina zbirke Croatiae auctores Latini i prva godina projekta Croatica et Tyrolensia

Ljiljana Kolešnik, Artur Šilić (Institut za povijest umjetnosti):
ARTNET – primjer primjene računalnih modela u povijesti umjetnosti

Artur Šilić, Gordan Ravančić (Hrvatski institut za povijest):
Digitalizacija saborskih zapisnika

12:30-13:30 Stanka za ručak
13:30-14:00 Predstavljanje posterskih izlaganja
14:00-15:30 Sofija Klarin Zadravec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Digitalna knjižnica i tematske digitalne zbirke: pristupi predstavljanju digitalnog sadržaja

Cvijeta Kraus, Irina Starčević Stančić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža):
Metode i alati projektnog menadžmenta u procesu digitalizacije

Sara Vukušić (Gradska knjižnica Rijeka):
LoCloud Collections – digitalna knjižnica spremna u dvije minute

Nikola Bonić, Katarina Dimšić, Hrvoje Stančić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti):
Objedinjavanje građe etnografske zbirke Ive Čakalića digitalizacijom

15:30-16:00 Stanka za kavu
16:00-17:30 Željko Trbušić (Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti):
Digitalizacija arhivskog fonda Antun Gustav Matoš

Nadia Bužleta (Gradska knjižnica i čitaonica Pula):
Projekt Bibliographia Histrica Online: digitalizacija kao dodana vrijednost

Kristina Špelić (BCC Services d.o.o.):
Revitalizacija hrvatske kulturne baštine primjenom suvremene informacijske tehnologije

Petar Mijić, Josipa Maras Kraljević (Hrvatsko memorijalno –dokumentacijski centar Domovinskog rata):
Značaj baze digitalnih fotografija na primjeru korištenja zbirke fotografija Stanka Ferića

Irena Šimić (Institut za povijest umjetnosti):
Fotoarhiv Branko Balić u postupku digitalizacije

Utorak, 21. travnja 2015.

09:00 – 10:00 Obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
09:30 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 11:30 Igor Gliha (Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Autorsko pravo u digitalnom okružju

Tajana Tomić (Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove, Državni zavod za intelektualno vlasništvo):
Djela siročad

Aleksandra Horvat (profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u miru):
Zašto knjižnicama i arhivima trebaju promjene u autorskopravnom zakonodavstvu

11:30 – 12:00 Stanka za kavu
12:00 – 14:00 Daniela Živković (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Autorskopravni aspekti izgradnje repozitorija

Alemka Belan-Simić (Knjižnice grada Zagreba):
Oblikovanje digitalnih zbirki u procjepu između zaštite prava korisnika i autorskih i srodnih prava

Vladimir Brnardić (Hrvatska radiotelevizija):
Autorska prava u TV kalendaru

Kornelija Petr Balog, Kristina Feldvari (Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku):
E-knjige u javnim kulturnim i znanstvenim ustanovama i upravljanje vlasničkim pravima: na primjeru hrvatskih knjižnica

Posterska izlaganja

Jelena Balog Vojak (Hrvatski povijesni muzej): Izazovi izvorno digitalne građe

Matilda Hraste (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Digitalizacija na zahtjev kao poslovni proces i usluga u knjižnicama

Anita Marin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Virtualna izložba Prvi svjetski rat – Svakodnevnica 1914. u starim hrvatskim novinama

Dina Mašina (Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti): Virtualna izložba Prvi svjetski rat: iz zbirki HAZU

Antonija Miše (Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik): Digitalizacija starih šibenskih novina i časopisa

Branka Radić (Sveučilište u Splitu): Jakov Gotovac (1895. – 1982.): 120. godišnjica rođenja

Marijana Špoljarić Kizivat, Inge Majlinger Tanocki, Tena Tormaš Marković (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek): Digitalna književna baština Rudolfa Franjina Magjera