Organizacijski odbor

Renata Petrušić (predsjednica)

Karolina Holub

Matilda Hraste

Nela Marasović

Anita Marin