Programski odbor

dr. sc. Tatijana Petrić (predsjednica)

Karolina Holub

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec

Renata Petrušić

Jasenka Zajec