ORGANIZACIJA

Programski odbor:

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

 

Organizacijski odbor:

Renata Petrušić (predsjednica)

Iva Adžaga Ašperger

Karolina Holub

Matilda Hraste

Dragana Koljenik

Marta Kovač

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Marta Matijević