ORGANIZACIJA

Programski odbor:

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

 

Organizacijski odbor:

Karolina Holub

Dragana Koljenik

Marta Kovač

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Marta Matijević

Renata Petrušić (predsjednica)

Maja Priselac