ORGANIZACIJA

Programski odbor:

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar

Renata Petrušić, knjižničarska savjetnica

Vikica Semenski, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof.

 

Organizacijski odbor:

Renata Petrušić (predsjednica)

Iva Adžaga Ašperger

Matilda Justinić

Marta Kovač

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Maja Mlinarević

Maja Priselac