ORGANIZACIJA

Programski odbor:

sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

sc. Koraljka Kuzman Šlogar

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Vikica Semenski, knjižničarska savjetnica

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

sc. Goran Zlodi

 

Organizacijski odbor:

Renata Petrušić (predsjednica)

Iva Adžaga Ašperger

Karolina Holub

Matilda Justinić

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Marta Matijević

Maja Priselac