ODBORI

Programski odbor

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

 

Organizacijski odbor

Karolina Holub

Dragana Koljenik

Marta Kovač

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Marta Matijević

Renata Petrušić (predsjednica)

Maja Priselac