ODBORI

Programski odbor

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica (predsjednica)

dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar

Renata Petrušić, viša knjižničarka

Vikica Semenski, knjižničarska savjetnica

Jasenka Zajec, knjižničarska savjetnica

dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof.

 

Organizacijski odbor

Renata Petrušić (predsjednica)

Iva Adžaga Ašperger

Karolina Holub

Matilda Justinić

Sanja Lapiš

Nela Marasović

Marta Matijević

Maja Priselac