Test obrasca prijave

Prijava rada na Trinaestom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata


Rok za prijavu izlaganja je do 7. travnja 2024. Formati izlaganja:
  • izlaganje u trajanju od 15 minuta
  • kratko izlaganje u trajanju od 5 minuta
  • izlaganje na posteru
Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 12. travnja 2024.
  • Ime i prezimeUstanovaE-poštaBiografija autora (do 1500 znakova) 
    Add a new row