Program

Četvrtak, 21. travnja 2016.
Malo predvorje
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

08:00-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:15 Otvaranje Festivala i pozdravni govori
09:15-10:45 Tanja Buzina, Ana Knežević Cerovski (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Autorizirani podaci u kontekstu semantičkog weba: priprema puta

Miroljub Stojanović (Narodna biblioteka Srbije):
Primjena naprednih tehnologija i korištenje digitalne tehnologije

Sofija Klarin Zadravec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Portal digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

10:45-11:15 Stanka za kavu
11:15-12:30 Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku):
DARIAH-ERIC: središte europske digitalne humanistike i umjetnosti

Tomislav Stojanov (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje):
Hrvatska leksikografija i digitalizacija – od tiskanoga rječnika prema Europskome rječničkom portalu

Boris Badurina, Dunja Seiter-Šverko (Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku; Knjižnice grada Zagreba):
Digitalne zbirke narodnih knjižnica Republike Hrvatske – pilot projekt okupljanja podataka

Radovan Vrana (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Upotrebljivost korisničkih sučelja digitalnih knjižnica: kontinuirani izazov prilagodbe

12:30-13:30 Stanka za ručak
13:30-14:00 Predstavljanje posterskih izlaganja
14:00-15:30 Hrvoje Stančić, Vedran Šegota, Andro Babić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Botanički zavod, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu):
Međufakultetska suradnja na projektu digitalizacije herbarijske zbirke orhideja u Hrvatskom herbariju

Mladen Tomorad, Goran Zlodi (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Link2 d.o.o.):
Projekt Croato-Aegyptica Electronica: iskustva okupljanja građe, interoperabilnosti metapodataka i razvoja egiptološkog nazivlja u višejezičnom okružju

Mario Buletić, Dario Marušić (Etnografski muzej Istre; etnomuzikolog): Istarski tradicijski instrumenti online

Artur Šilić, Nikola Bojić (samostalni istraživač; Institut za povijest umjetnosti):
ARTNET – primjer primjene računalnih modela u povijesti umjetnosti

Ana Solter (Arheološki muzej u Zagrebu):
#DoveTales, Vučedolska golubica putuje s Vama – predstavljanje projekta

15:30-16:00 Stanka za kavu
16:00-17:30 Tamara Horvat Klemen, Renata Pekorari (Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske):
Izazovi prikupljanja, obrade i objave građe u Središnjem katalogu službenih dokumenata

Dijana Sabolović-Krajina, Josipa Strmečki (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica):
Virtualna izložba „Koprivnica i Prvi svjetski rat“ – predstavljanje najnovijeg projekta digitalizacije Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Tatjana Šarić (Hrvatski državni arhiv):
Nova mrežna stranica Hrvatskoga državnog arhiva: „Prvi svjetski rat 1914.-1918. – pogled iz arhiva“

Nataša Mučalo (Državni arhiv u Šibeniku):
Šibenski diplomatarij – zbornik šibenskih isprava

Ksenija Tokić, Blaženka Vrdoljak Šalamon, Božica Tošić, Mislav Mikec, Maja Benčec Ivanjko (Institut za turizam):
Projekt digitalizacije znanstvene i stručne produkcije Instituta za turizam

Marija Borovičkić (izvršna urednica časopisa Život umjetnosti):
Digitalizacija časopisa Život umjetnosti 1966. – 2000.

Petak, 22. travnja 2016.
Seminarska dvorana, polukat
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

09:00 – 10:00 Obilazak Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
09:30 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 10:30 Marina Pražetina (Agencija za mobilnost i programe Europske unije):
Mogućnosti prijave projekata digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u Obzoru 2020.
10:30 – 11:00 Anera Stopfer (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske):
Potprogram Kultura programa Europske unije Kreativna Europa
11:00 – 11:30 Jelena Bračun Filipović (Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija):
Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – sektor Baština
11:30 – 12:00 Jasna Jakšić (Muzej suvremene umjetnosti):
Izvedba muzeja/Performing the Museum – predstavljanje projekta financiranog iz programa Kreativna Europa
12:00 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 16:00 RADIONICA – Financiranje projekata iz programa Europske unije
Matilda Copić, Božana Bešlić
(TIM4PIN d.o.o.):
Financiranje digitalizacije kulturne i znanstvene baštine iz programa Europske unije

Posterska izlaganja

Sanda Furjanić (Gimnazija Karlovac):
Digitalizacija povijesne građe Gimnazije Karlovac

Tamara Ilić-Olujić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Pozdrav iz Zagreba: digitalizacija razglednica

Matilda Justinić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Odabir disertacija za digitalizaciju korištenjem Bibliografije doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu

Anita Marin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Analiza sadržaja digitaliziranih starih novina: romani u nastavcima

Tatjana Mihalić, Marina Stanić Palašti (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Od gramofonske ploče do digitalne zbirke 

Arian Rajh, Zrinka Šimundža-Perojević (Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH):
Projekt digitalizacije dokumentacije o lijekovima u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode