PROGRAM

Četvrtak, 12. svibnja 2022.

09:15 – 09:30Otvaranje Festivala i pozdravni govori
09:30 – 11:00Jelena Rubić (Ministarstvo kulture i medija):
e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine: treća godina projekta

Jozo Ivanović (Hrvatski državni arhiv):
e-Kultura u arhivima

Zoran Svrtan (Muzej za umjetnost i obrt):
e-Kultura u muzejima

Sofija Klarin Zadravec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
e-Kultura u knjižnicama

Tamara Bregeš (Hrvatska radiotelevizija):
e-Kultura u Hrvatskoj radioteleviziji
11:00– 11:15Stanka
11:15– 12:45Jaka Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose):
Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora

Radovan Vrana (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Digitalne knjižnice kao podrška e-učenju

Vlatka Lemić (ICARUS Hrvatska / Sveučilište u Zagrebu):
WAAT projekt – učenje o baštini i digitalne platforme

Iva Novak, Vedrana Ceranja, Marta Kuliš Aralica (Muzej za umjetnost i obrt):
Podrška kulturnom sektoru u digitalnoj transformaciji – Projekt The GLAMers

Milica Projić (Zagrebački inovacijski centar):
Projekt SACHE – Smart Accelerators of Creative Heritage Entrepreneurship
12:45– 13:30Stanka za ručak
13:30– 15:00Tatijana Petrić, Branka Marijanović (Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu):
Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi. UNIZG

Dajana Batinić (Muzej grada Zagreba):
Integracija mrežnog kataloga zbirki fotografija Muzeja grada Zagreba i digitalnog pripovijedanja na portalu ZagrebNet

Maja Žebčević Matić (Gradski muzej Požega):
Klub čitatelja vlastite prošlosti – predstavljanje projekta digitalizacije obiteljskih fotografija

Danijela Petrić, Ida Gašpar (Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica):
Nova aplikacija za djecu Mitska bića – digitalna priča: od ideje do novog digitalnog proizvoda Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Sanja Nekić (Hrvatski školski muzej):
Digitalna zbirka igračaka Hrvatskog školskog muzeja
15:00 – 15:15Stanka
15:15– 16:15Predstavljanje izlaganja na posteru

Maša Zamljačanec (Muzej grada Koprivnice):
Digitalizacija kao edukacija

Tamara Butigan Vučaj, Nataša Petrović, Tatjana Domazet (Narodna biblioteka Srbije):
Digitalna Narodna biblioteka Srbije: nova platforma

Sanja Lapiš, Iva Adžaga Ašperger (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Digitalizacija – brzo, lako, jednostavno?

Robert Fritz (Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica):
Projekt digitalizacije Virovitičkog lista

Ivana Domanović (Gradski muzej Požega):
Digitalizacija Glasnika županije požeške (1891. – 1919.)

Vilena Vrbanić (Knjižnica Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu):
Zaštita, očuvanje i ponovna vidljivost hrvatske glazbene periodike iz prve polovine 20. stoljeća: digitalizacija časopisa Grlica i Proljeće

Stjepan Horvat, Dolores Mumelaš (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Prikaz procesa izrade digitalne tematske zbirke na primjeru zbirke Klimatske promjene

Karolina Holub, Matilda Justinić, Sanja Lapiš, Iva Adžaga Ašperger (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):
Skriveno blago u knjizi

Petak, 13. svibnja 2022.

09:30 – 11:00Vesna Lovrić Plantić (Muzej za umjetnost i obrt):
Obogaćivanje zapisa na Europeani kao preduvjet njihovog kreativnog korištenja – MUO u EU projektu Crafted

Bruno Dobrić (Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli):
Petnaest godina Portala Istarske novine online Sveučilišne knjižnice u Puli

Ana Barbarić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Projekt Hrvatski iseljenički tisak – suradnjom do digitalizacije publikacija hrvatskih iseljenika

Viktorija Kudra Beroš (Institut za migracije i narodnosti):
Od muzeja do repozitorija: posredovanje znanja na primjeru digitalizacije Zbirke iseljeničkog tiska Knjižnice Instituta za migracije i narodnosti

Vikica Semenski (Knjižnice grada Zagreba):
Blog na portalu Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba
11:00– 11:15Stanka
11:15 – 12:45Benedikt Perak, Vjeran Pavlaković, Luka Malvić, Korina Baretić, Lucija Sučić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci):
Kultura sjećanja – Mapiranje spomeničke baštine

Merien Hadrović, Ivana Turk, Filip Horvat (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Knjižnica):
Mogućnosti primjene sustava i alata za geokodiranje u baštinskim ustanovama

Vedrana Ceranja, Iva Novak, Marta Kuliš Aralica (Muzej za umjetnost i obrt):
Sinergija secesijskih umjetničkih ostvarenja i digitalnih tehnologija

Josipa Maras Kraljević (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata):
Zaštita i očuvanje videozapisa u Bazi nekonvencionalnoga arhivskog gradiva Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Aleksandra Mikić-Grginčić, Maja Žužak Horvatić (Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac):
Ilirska zbirka – zaštita i dostupnost

Luka Čorak, Denis Stošić (Muzeji Grada Karlovca):
Suradnja u digitalizaciji građe: Entomološka zbirka Muzeja grada Karlovca

Sanda Kočevar (Muzeji Grada Karlovca):
Gorko-slatka priča o digitalizaciji
12:45 – 13:30Stanka za ručak
13:30 – 14:45Tatijana Petrić, Koraljka Kuzman Šlogar (Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, Institut za etnologiju i folkloristiku):
DARIAH registar: primjer evidencije knjižnica u Hrvatskoj

Danko Tkalec (Point d.o.o. Varaždin):
METELwin digitalna knjižnica

Igor Čolak (Znanstvena knjižnica Zadar):
Digitalizacija starih novina – iskustva Znanstvene knjižnice Zadar

Bernarda Kos, Ladislav Cvetko, Ljiljana Hajdin (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu):
Virtualna izložba Prof. dr. sc. Miroslav Žugaj, profesor emeritus: život i djelo

Ružica Pepelko, Goran Zlodi, Ivanka Maroević (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Link2 d.o.o):
Virtualna izložba Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Zorka Renić (Medicinska škola Bjelovar):
Mala izložba o velikoj temi
14:45 – 15:00Stanka
15:00 – 16:00Zatvaranje D-festa, kviz, nagradna igra